Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • เรากำลังมองหาบุคคลที่ใส่ใจและมีรายละเอียดพร้อมด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่ดีเพื่อเข้าร่วมทีมของเราในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารที่รับผิดชอบในการสนับสนุนประจำวันของ CEO

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • มีทักษะในการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา
 • ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการจัดการโรงแรม
 • ทักษะการจัดการองค์กรที่ยอดเยี่ยมและความใส่ใจในรายละเอียด
 • ทักษะการจัดการเวลาที่ดีเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
 • รับความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันภายในกำหนดเวลาที่กำหนด

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • ให้การสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงแก่ CEO ด้วยความใส่ใจในรายละเอียด
 • จัดลำดับความสำคัญของงานของตนเองและปฏิบัติงานธุรการและธุรการ เช่น การจัดตารางการประชุม การเขียนอีเมล และการจดบันทึกในการประชุม CEO
 • รับผิดชอบเอกสารการประชุมที่สำคัญ

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับเฟรมเวิร์กสมัยใหม่ เช่น Angular หรือ React.js และความสามารถในการเขียน RESTful API โดยใช้สถาปัตยกรรม Microservices และ Spring Boot framework

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ที่ทันสมัยหรือบำรุงรักษาแอพพลิเคชั่นเก่า
 • ความยืดหยุ่นในการทำงานข้ามสถาปัตยกรรม – สร้างส่วนหน้าและส่วนหลัง

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนด ออกแบบ เขียนโค้ด และทดสอบแอปพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และรองรับแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นสำหรับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
 • ใช้ Design Thinking ของ IBM เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และความเสถียรในระดับสูง
 • ทำงานในสถาปัตยกรรมระบบทั้งหมด ตั้งแต่ระบบแบ็คเอนด์ไปจนถึงฟรอนต์เอนด์ ไปจนถึงการออกแบบ พัฒนา และสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ปรับขนาดได้

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • คุณจะมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม ทำตามคีย์ ถ้าคุณไม่ทำยอดขาย ธุรกิจของคุณก็ไปต่อไม่ได้ในอนาคต 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ และเข้าใจสถานการณ์ตลาด
 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • การตัดต่อวิดีโอ / การผลิตหรือการออกแบบกราฟิก

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • เรียกดู ตรวจสอบ และจัดการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียออนไลน์ เว็บไซต์ และความสนใจอื่น ๆ เช่น Facebook, OA line, YouTube
 • วางแผนกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจากแต่ละแพลตฟอร์มออนไลน์ บรรลุเป้าหมาย
 • การจัดทำและออกแบบการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาสำหรับลูกค้า เพิ่มและเพิ่มการรับรู้และเพิ่มการเข้าถึงในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึง Google (SEO, SEM)